Dobré skutky v roce 2022

Rok 2022 je již 4 měsíce rokem minulým, přesto si zaslouží naši pozornost ve formě krátkého zhodnocení.

Vážíme si každého dárce, ceníme si těch, kteří nám zůstávají věrní a sluší se vyzdvihnout ty, kteří za minulý rok darovali nejvíce.

Když započítáme všechny, kteří „pod značkou“ Broker Consulting pracují (tzn. společnost a vedení společnosti, spolupracovníky i zaměstnance), je naším největším dárcem i nadále Broker Consulting,a.s.

Další společností, jejíž dary bychom chtěli vyzdvihnout, je INVESTIKA, investiční společnost, a.s.  a do třetice Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Těsně pod stupni nejvyššími je společnost Conseq Investment Management, a.s. Tito silní partneři jsou pro nás velmi cenní, děkujeme.

Cítíme však hlubokou vděčnost ke všem, kteří darovali, protože není malých darů. Každý dar se počítá, každý pomáhá, protože jen spolu můžeme dosáhnout těchto výsledků: za rok 2022 bylo rozděleno rekordních 14 123 533 korun mezi 246 potřebných.

Za Dobrý skutek Bára Hrubá

NAŠI PARTNEŘI

Transparentní účet: 5005005006/2010 + IBAN: CZ4420100000005005005006
Sbírkový účet: 5005005022/2010
Všeobecné obchodní podmínky, Prohlášení o ochraně osobních údajů dle GDPR
Tvorba webových stránek - Neternity.cz