Zprávy o průběhu naší společné pomoci Ukrajině

Aktuálně k 23. 12. 2022

Na válku, která začala letos 24. února, a která je prakticky kousíček od našich hranic, jsme nezapomněli. Je však pravdou, že přestala být hlavním společenským tématem.

Tím postupně ubylo i žádostí ze strany válečných uprchlíků. Někteří se adaptovali, pracují, chodí do škol tady u nás, jiní pokračovali dál do Evropy. Pořád však nemají své skutečné domovy a někteří se nemají kam vrátit.

Shrnutí naší společné pomoci na Ukrajině i ukrajinským uprchlíkům v ČR:

Dary na humanitární pomoc v počátku konfliktu obdržely organizace Adra, Člověk v tísni, ČČK a Charita.  V začátku uprchlické krize jsme také hradili ubytování a jídlo pro uprchlíky, dále potřeby pro náhradní bydlení (postele, peřiny, elektrospotřebiče), adaptační a jazykové kurzy, letní příměstské tábory pro děti, psychologická pomoc prostřednictvím ukrajinské mutace on-line časopisu Psychologie.cz. Část darů byla použita na osobní asistenci a rehabilitace pro hendikepované děti z řad uprchlických rodin.

Sbírka už se přestala plnit a přestala se i rychlými úhradami vyčerpávat, proto jsme ji momentálně pro dárce uzavřeli. Není nemožné, že bude dle potřeby opět otevřena, ale nyní nabízíme pomoc těm, kteří ještě nečerpali nebo těm, kteří v pomoci neumdlévají a prostředky stále potřebují.

Nyní sbírku uzavíráme s ohrmující částkou 5 502 383 Kč a děkujeme všem, kteří se zapojili a přispěli na pomoc Ukrajině!

Dále chystáme nabídku dalších jazykových kurzů, pro děti i dospělé, pro ukrajinské děti také uhradíme příměstský tábor v době vánočních prázdnin, aby rodiče mohli chodit do práce, kterou někdy velmi složitě získali.

Nechceme zapomenout, že mír, zdraví a láska jsou tři největší poklady, kterých je třeba si vážit a pečovat o ně. A komu se jich nedostává, ten potřebuje naši pomoc Pomáháme dál. Krásné svátky.

Za tým DS Bára Hrubá


Aktuálně k 17. 6.

Válka na Ukrajině pokračuje a naše společná pomoc se momentálně soustředí hlavně na pomoc těm, kteří se více méně nedobrovolně ocitli v naší malé zemi.

V současné době přispíváme na adaptační a jazykové kurzy pro děti i dospělé. Malí chtějí chodit do školy, velcí do práce. K obojímu potřebují rozumět a mluvit – domluvit se. Některé kurzy už probíhají, jiné začínají o prázdninách.

Psychika lidí, kteří opustili své domovy, své nejbližší, své zaměstnání a kteří do cizí země přišli jen s tím nejnutnějším, potřebuje odpornou pomoc. Čím déle válečný konflikt trvá, tím více je lidská psychika ohrožená, zkoušená, co všechno vydrží.

Věřím, že budete mít radost ze společné podpory projektu Psychologie.cz. Podívejte se na webový odkaz https://psychologie.cz/ukr/ a na FB https://www.facebook.com/psych.ukr

Některé posty mají dle vydavatelů webu takovou odezvu, o jaké si na české verzi mohou nechat jen zdát. Vyjádření šéfredaktora Psychlogie.cz Jana Majera k tomuto projektu si můžete přečíst:

Psychologie.cz už pomáhá desetitisícům ukrajinských čtenářů u nás, v Polsku, na Slovensku a nejvíc přímo na Ukrajině. Ke spolupráci zveme i ukrajinské psychology a psychoterapeuty, kteří chtějí psát články a svými zkušenostmi pomoci svým krajanům.

My na tom děláme zadarmo, ukrajinským kolegům platíme stejně jako českým autorům. Za dary na honoráře pro překladatele, editory a autory moc děkujeme našim čtenářům a spolku Dobrý skutek, z.s.

Dobrá věc se podařila, rozšiřujeme tým. Hledáme ukrajinské PŘEKLADATELE a EDITORY, chceme a můžeme pomáhat víc.

Děkujeme.
Honza Majer


Aktuálně k 13. 5.

Pátek 13. by se mohl zdát jako nevhodné datum pro sepsání další zprávy o tom, jak pomáhají vaše dary válkou zasažené Ukrajině. Podle mého názoru je to den jako každý jiný, tak proč ne?!

Mnozí z nás věřili, že válka na Ukrajině nebude mít dlouhého trvání. Teď již všichni víme, že jsme se mýlili. Situace se vyvíjí a neustále mění. Uprchlíci, kteří se ocitli na našem území, potřebují pomoc stejně, jako ti, kteří ve své zemi bojují.

Mnozí z uprchlíků chtějí pracovat, rádi by děti posílali do školy a některým se to už i daří. Většina chce začít v naší zemi pokud možno co nejnormálněji žít. Aby to bylo možné, aby měli na integraci šanci, musí mít kde bydlet a musí umět alespoň základy našeho jazyka.

Oslovily nás za tímto účelem soukromé subjekty – jazykové školy a Domy dětí a mládeže, které nemají nárok na podporu Ministerstva školství tak, jako subjekty státní. Jako kdyby nebylo jedno, kdo ukrajinské občany naučí česky. Jeden dostane podporu, druhý učí za své, protože mu to prostě taková pomoc připadá správná. Nejde to však tímto způsobem dělat do nekonečna. Na tom, že se uprchlíci jazyk naučit musí, aby našli uplatnění na trhu práce, se doufám shodneme. Pokud se u nás uživí sami, nebudou břemenem ekonomiky ani společnosti.

Rozhodli jsme se tedy pomoci s financováním jazykových a adaptačních pobytů či příměstských táborů.

Vaše dary také pomáhají s pořízením základního vybavení pronajatých bytových prostor i komunitních center. Hradili jsme na přání dárce např. dětské hřiště v komunitním centru Církvice, žehlicí prkna a žehličky, chystáme se na nákup praček, pomáháme se základními potřebami, chceme se podílet i na psychologické odborné pomoci a podpoře.

Pomáháme s vámi a budeme i nadále!


Aktuálně k 19. 4.

Situace je, jaká je a i těm největším optimistům patrně dochází, že válka na Ukrajině hned tak neskončí. Rozhodnout, kde dary na pomoc Ukrajině použít, není jednoduché.

Asi před měsícem jsme obdrželi žádost o úhradu ubytování pro dvacet ukrajinských školáků s doprovodem pěti dospělých včetně psychologa v ozdravovně Svatý Petr ve Špindlerově Mlýně.

Účastníky byli školáci z válkou postižených oblastí, které rodiče evakuovali do bezpečnějšího Zakarpatí. Bydlí tam ve školách, někteří mají rodiče daleko, jiní zůstali bez svých nejbližších. Rozptýlení a alespoň chvilkový únik od válečných zpráv psychologové posvětili a proto byla částka 50 050 korun na podporu tohoto projektu nakonec schválena.

Pobyt, který sponzorovaly i další osoby a organizace, si děti dle organiozátorky Larysy Prodatets v rámci možností užily.

Poděkování organizátorky:

Přidávám se k poděkování všem přátelům z Česka a Ukrajiny, kteří nám pomohli uspořádat tuto akci pro ukrajinské děti, do které se zapojili:

  • Charitativní organizace "Dobrý skutek" se svými dárci
  • MASK "Hradecký Venkov" – konkrétně děkuji Janě Rejlové a Janě Štěpánkové
  • Ozdravovna Svatý Petr ve Špindlerově Mlýně s jejím skvělým ředitelem Romanem Víchou
  • Město Nový Bydžov, konkrétní dík patří Matěji Novotnému, Janu Kohoutovi, panu starostovi Pavlu Loudovi a všem organizátorům benefičního koncertu
  • Divadlo "Drak", konkrétně Klára Svobodová
  • Kavárna "Artičok", konkrétně Iva Doležalová
  • Organizace "Nekonkrétno", ale i tady děkuji konkrétně Janě Mentbergerové, Elišce Kuthanové, Adéle Gottvaldové a Tomáši Zemanovi za uspořádání benefiční aukce


A také nesmím s poděkováním zapomenout na Romana Klímu, Terezu Nyklíčkovou a mnoho dalších lidí, kteří se podíleli na výjezdu ukrajinských dětí do České republiky. Zní to jednoduše, ale za "výletem na čtyři dny" je ukryta spousta úsilí a práce každého z vás. Jsem všem nesmírně vděčna a děkuji za projevenou solidaritu a ochotu pomoci. Pro děti to byla krásná rehabilitace plná intenzivních zážitků, které velmi potřebovaly.

Larysa Prodanets


Aktuálně k 6. 4. 2022

Čas letí a já jsem tu s další zprávou ohledně naší společné pomoci Ukrajině a ukrajinským uprchlíkům, kteří u nás hledají pomoc a bezpečí. Jsem stále v kontaktu s budovateli komunitního bydlení v Církvicích. Postele, matrace, povlečené peřiny i polštáře právě dnes čekají na příjezd prvních 17 lidí. Dvouplotýnky na drobné vaření, malé ledničky, židle, stoly a pračku se sušičkou pro společné praní uhradily jiné organizace. My jednáme ještě o úhradě pokojových ohřívačů vody Mora a vodovodních baterií.

hotelovém zařízení v Benešově jsme uhradili pro tuto příležitost snížené náklady na ubytování. Stravování zařizovali majitelé vlastními prostředky. Bydlelo tu 30 osob až do doby, kdy začal být hotel rezervován běžnými hosty.

Mariánských Lázních budeme pomáhat s náklady na stravování s využitím výhodných potravinových bank a velkoobchodních cen. Pro tento případ jsme nastavili transparentní tok plateb.

Ve Špindlerově mlýně bude z darů od vás, našich dárců, hrazeno krátkodobé ubytování pro 20 dětí, 2 učitele, jednoho psychologa a řidiče. Doporučení psychologů bylo jednoznačné: alespoň na chvíli se vzdálit realitě. Jedná se totiž o děti, kteří jsou v nouzovém ubytování v Zakarpatí. Tato oblast dlouhodobě spolupracuje s ČR na výměně žáků i studentů a na různých vzdělávacích projektech. Většina z účastníků této návštěvy už se nemá kam vrátit, protože jejich domovy „zmizely“. Důsledky války mají konkrétní obrysy.

Postupně se k nám dostávají i drobné žádosti o okamžitou pomoc, které řešíme individuálně a budeme vás o nich informovat o jejich realizaci. Transparentnost je pro nás důležitá, protože ta je základem důvěry. Pomáhejme dál…


 Aktuálně k 28. 3. 2022

Uplynul měsíc od počátku války na Ukrajině a na její konec, který netrpělivě vyhlížíme, nedohlédneme. Díky vašim darům a českým humanitárním organizacím ADRA, Člověk v tísní a Česky červený kříž  pomáháme přímo v místě konfliktu. Poděkování ADRY o.p.s  a Člověka v tísni o.p.s. si můžete přečíst pod odkazy.

V rámci pomoci uprchlíkům, kteří se díky válce ocitli na našem území často jen s minimem potřebných věcí, jsme kontaktovali Diecézní charitu v Plzni. Té jsme pomohli financovat potraviny, vodu a základní hygienické potřeby pro maminky s dětmi i pro seniory, kteří si pro tyto základní potřeby chodí do výdejního místa osobně. 

Dnes jsme uhradili 60 setů postelí, matrací, polštářů, přikrývek a povlečení pro vznikající komunitní centrum v Církvicích (obec u Uhlířských Janovic - mezi Sázavou a Kutnou Horou). Firma pana L. Žáka RC Sale tam zrekonstruovala objekt s 15 pokoji a tedy maximální kapacitou 60 osob, který bylo třeba vybavit základním nábytkem. Objekt bude sloužit těm, kteří byli kvůli válce nuceni opustit své domovy. Byly vybrány kvalitní postele s matracemi i přikrývkami a povlečením za rozumnou cenu a s dopravou zdarma od firmy Textilománie, s.r.o.. Máme radost, že jsme díky vám mohli pomoci v projektu, který byl rozběhnut na vlastní pěst i náklady. 

POKUD OBJEVÍTE VE SVÉM OKOLÍ PODOBNÉ PROJEKTY NEBO ORGANIZACE, které jsou v přímém kontaktu s uprchlíky a potřebují finančně pomoci, kontaktujte nás, prosím, na bara.hruba@dobryskutek.cz nebo dominika.morgensternova@dobryskutek.cz. Snažíme se být maximálně rychlí, nicméně každé doporučení důkladně prověřujeme.

Jedeme dál. Pomoc bude Ukrajina i její obyvatelé potřebovat. Pomáhejme stále, prosím. Tento válečný konflikt se netýká jen Ukrajiny a Ruska…

P.S.: Podívejte se na to, co dokázali naši přátelé v hotelu Kamýk v Doksech u Máchova jezera. Tam byla naše pomoc také nabídnuta, ale oni si, alespoň zatím, uměli poradit sami. Klobouk dolů!


Aktuálně k 4. 3. 2022

Humanitární organizace pracují na plné obrátky a spojit se s nimi nebylo jednoduché. Po důkladném šetření způsobu práce jednotlivých renomovaných organizací jsme se dohodli na následujícím výběru:

ADRA, o.p.s., Český červený kříž a Člověk v tísni.

Na účty organizací ADRA a ČČK jsme dnes na základě potřebných dokumentů odeslali v součtu 2.000.000 korun. Další milionový dar pro Člověka v tísní řešíme. Ve výběru je ještě organizace Lékaři bez hranic, která však momentálně na Ukrajině neoperuje. Pokud by se připravovala polní nemocnice atp., jsme s nimi v kontaktu.

Další prostředky jsme vynaložili na léky, obvazový a jiný drobný zdravotnický materiál, vyztuženou obuv a funkční spodní prádlo na základě žádostí ukrajinských klientů Broker Consulting, a.s., kteří trvale žijí V ČR a jsou s lidmi na Ukrajině v telefonickém kontaktu. Osobně tuto pomoc tento víkend doručili na slovensko-ukrajinské hranice a předali k dalšímu transportu do postižených oblastí. Do této dodávky jsme zařadili i darované věcné dary (spacáky, karimatky atp.) od vás, milí dárci. Je to hřejivý pocit, že všichni chceme pomáhat a nesedět nečinně s rukama v klíně.

Počítáme i s pomocí běžencům, kteří o ni žádají na našem území. Tuto pomoc bychom rádi řešili individuálně tak, jak jsme zvyklí. Děkujeme za vaše dary, děkujeme za vaši důvěru!

NAŠI PARTNEŘI

Transparentní účet: 5005005006/2010 + IBAN: CZ4420100000005005005006
Sbírkový účet: 5005005022/2010
Všeobecné obchodní podmínky, Prohlášení o ochraně osobních údajů dle GDPR
Tvorba webových stránek - Neternity.cz