Poděkování: ABA třída při ZŠ a MŠ Mladá Boleslav

Milí dárci, touto cestou bychom Vám chtěly poděkovat za možnost uskutečňovat konference a školení pracovníků ve třídě ABA. Finance, které byly pro tento účel poskytnuty, pomáhají rozvíjet schopnosti a dovednosti zaměstnanců, kteří pak mohou efektivněji pracovat s dětmi s poruchou autistického spektra. 

Tato školení jsou zaměřena jak na rozvoj kompetencí ke vzdělávání, rozvoj sociálních dovedností, sebeobslužných dovedností a regulaci problémového chování těchto dětí.

Konzultace, které nám byly díky podpoře Dobrého skutku umožněny, byly i přes nepříznivé podmínky způsobené covidovou pandemií velmi přínosné. A to jak pro zaměstnance ABA učebny, tak hlavně pro samotný rozvoj dětí.  Informace, znalosti a schopnosti, které jsme z těchto konzultací získaly, jsou pro fungování ABA učebny klíčové. Jako v mnoha dalších oborech a institucích je odborná podpora a hlavně zpětná vazba nezbytná.

Tyto konzultace nám umožňují získat odpovědi na nejasnosti a otázky, se kterými se v průběhu své práce setkáváme, získat informace o tom, jak v jednotlivých výukových meznících a krocích postupovat, ale hlavně je nám jejich prostřednictvím předáváno mnoho praktických zkušeností, které jsou zprostředkovány významnými odborníky z praxe. I přesto, že se mnoho konzultací muselo vzhledem k situaci uskutečnit pouze on-line formou, dá se říci, že i tato forma byla pro fungování třídy a rozvoj dějí nezbytná. Bylo nám například umožněno problematické oblasti a situace nahrát na video a poslat je jednomu z konzultantů, který je na základě svých dovedností a znalostí z analyzoval a při videokonferenci nám vysvětlil, jak postupovat.

Za tuto podporu Vám ještě jednou mnohokrát děkujeme!

Personál ABA třídy

Fotogalerie

NAŠI PARTNEŘI

Transparentní účet: 5005005006/2010 + IBAN: CZ4420100000005005005006
Sbírkový účet: 5005005022/2010
Všeobecné obchodní podmínky, Prohlášení o ochraně osobních údajů dle GDPR
Tvorba webových stránek - Neternity.cz