Poděkování a informace: ADRA, o.p.s.

Krásný sváteční den z Adry, 

již to bude 10 měsíců, kdy jsme ponoření do pomoci lidem přímo na Ukrajině i příchozím zde u nás do ČR. Stále reagujeme na akutní potřeby, které s sebou válečný konflikt přináší. 

Přímo na Ukrajině je to nyní oblast pomoci týkající se zvládnutí zimy a zajištění pitné vody. Zde u nás chceme drobnými akcemi napomoci ženám a dětem zvládnout odloučení od svých blízkých během vánočního času. 

Naše pomoc hřeje nejen srdce 

Soustředíme se nyní na podporu a opravu tzv. kolektivních center v relativně bezpečnějších částech Ukrajiny, kam směřují lidé, kteří přišli o domov. Jedná se např. o opravy oken, dveří, topení, střech, izolace a podobně. Dá se očekávat, že v důsledku nepříznivé situace ve městech se počet lidí v již tak zaplněných kolektivních centrech ještě znásobí. Jednotlivcům ADRA poskytuje finanční podporu na opravu domů a bytů, nákup potravin a dalších životních potřeb. Distribuujeme i teplé oblečení, spacáky, matrace, termodeky a připravujeme dodávku generátorů a ohřívačů. V okolí Chersonu a Charkova ADRA distribuovala 39 000 litrů pitné vody a na Zakarpatí zajistila vodní vrt pro místní mateřskou školu. 

Kolegové z české Adry se vrátili z monitorovací cesty na Ukrajině. Jak vnímají současnou situaci? 

„Všichni si přejí, aby to celé skončilo a nemuseli se bát o své rodiny a přátele, aby se mohli opět setkat se svými matkami, ženami a dětmi, které jsou v zahraničí, aby nemuseli zažívat ten skličující pocit, když se spouští sirény varující před leteckými útoky. Zároveň jsem ale měl pocit, že lidé se spojili, společnost se semkla a lidé si navzájem pomáhají více než kdy předtím. Nevzdali se a snaží se žít své každodenní životy. Převládá statečnost, odhodlanost a snaha pomoci jeden druhému,“ popisuje své pocity z aktuální situace Andrej Arvensis. 

Více se můžete dočíst zde: Vzájemná pomoc, odvaha a odhodlání 

Letošní Vánoce jsou prvními a snad i posledními, kdy miliony lidí je bude trávit mimo svůj domov a bez svých blízkých v jiné zemi. ADRA se snaží těm, kteří našli útočiště v naší zemi, alespoň trochu zpříjemnit předvánoční a vánoční čas. Pojďte nahlédnout na mikulášské besídky, společné akce ukrajinských dětí s českými seniory, pečení cukroví a mnoho dalšího. 

Na Vánoce spolu napříč generacemi a národy 

Pomoc české Adry v číslech: 

 • 110 milionů korun darovali lidé na pomoc lidem na Ukrajině 
 • 6000 lidem z Ukrajiny pomáháme zde v Česku 
 • 8000 lidí bylo na Ukrajině evakuováno do bezpečí 
 • 11 000 lidem na Ukrajině jsme pomocí finančním darem 

Děkujeme Vám, že společně můžeme přinášet lidem pomoc, teplo, vodu, ale i naději v lidskou pomoc a solidaritu.
Krásné sváteční dny, 

Renáta Chlebková

adra_10.png

Převzato z newsletteru ze dne 23. 12. 2022


Aktuálně k 24. 8. 2022

Hezký den, 
dovolte mi se ohlédnout za půl rokem pomoci na Ukrajině a pokračujeme dále… 
Šest měsíců již společně s vámi pomáháme potřebným lidem přímo na Ukrajině či příchozím k nám do naší republiky.

V jakých oblastech jsme pomocí?  

1.     Přímo na Ukrajině  

 • Přeprava humanitární pomoci  
  Do 19 ukrajinských oblastí se k potřebným distribuovalo 620 tun humanitární pomoci, kterou z ČR převezlo 47 kamionů. Pomoc je směřována do osvobozených oblastí pod kontrolou ukrajinské vlády, do oblastí aktivních bojů a také do oblastí, kde lidé přichází hledat bezpečí a vznikají větší komunitní centra.   
   
 • Evakuace obyvatel z rizikových oblastí do bezpečí  
  Ve spolupráci s ADRA Ukrajina jsme přepravili více než 8000 osob s bombardovaných měst na bezpečnější území.  

   „Největší nedostatek potravin pociťují samozřejmě regiony, kde přímo probíhají boje nebo se nachází v blízkosti kontaktní linie. V těchto oblastech nefungují trhy, nebo jen v omezené míře. Předpokládáme, že v zimě se opět zvýší počet uprchlíků a vnitřně vysídlených osob. Proto se už teď na zimu připravujeme. Snažíme se posílit komunitní centra pro vnitřně vysídlené osoby na Ukrajině, ale i naše dobrovolnická centra v Česku,“ popisuje Andrej Arvensis, projektový a finanční manažer zahraničních projektů ADRA. Podrobnější rozhovor si můžete přečíst zde: Na zimu se připravujeme už teď. 

Jak jsou použity finanční dary od vás dárců? Veřejná sbírka nyní čítá 98 500 000 Kč. Další dary v hodnotě 111 500 000 Kč pochází od veřejných či zahraničních donorů. Již 99 mil. Kč bylo použito především na materiální pomoc, nákup dopravních prostředků na evakuaci osob, finanční pomoc nejvíce zasaženým rodinám a také na pomoc příchozím z Ukrajiny zde v ČR. Děkujeme i vám, kteří jste darovali materiální dary (celkem ve výši téměř 28 mil. Kč) na pomoc potřebným. 

2.     Pomoc příchozím zde v ČR 

 • Dobrovolnická centra ADRA se od začátku války podílela na asistenci nově příchozím v rámci Krajských asistenčních center pomoci Ukrajině. Jen v Moravskoslezském kraji se prostřednictvím dobrovolnických center v Ostravě, Frýdku-Místku a Havířově zapojilo 1293 dobrovolnic a dobrovolníků, kteří pomoci věnovali 16 322 hodin (680 dní). Pomáhali na nádražích, s registracemi, chodem asistenčních center, výdejem humanitární pomoci, ale třeba i s hlídáním dětí či tlumočením. V posledních týdnech se dobrovolnická centra zaměřují především na integraci uprchlíků – jazykové kurzy, volnočasové aktivity či konverzační setkávání. Do organizace se zapojilo přes 200 dobrovolnic a dobrovolníků. Jen do jazykových kurzů se již zapojilo více než 1600 nově příchozích lidí z Ukrajiny a do volnočasových aktivit přes 2000. V letních měsících probíhají také prázdninové aktivity pro více jak 400 dětí, kterým společné hry, výlety přináší nové zážitky.  


Děkujeme vám všem, kterým nejsou lhostejné životní příběhy lidí z Ukrajiny. Děkujeme vám za vaši laskavost, štědrost a otevřenost k pomoci. Vážíme si důvěry v pomoc Adry, a že jste se rozhodli s námi pomáhat.  

Jak moc je tato pomoc vítaná potvrzuje video díků, ale i Olena Slobodianiuk, která uprchla z Chersonu do bezpečnější části Ukrajiny. ADRA pro nás byla jako světlo na konci tunelu. Neměli jsme žádnou naději a nevěděli jsme, na koho se obrátit. Vaše organizace nám velmi pomohla a podpořila nás v těžké chvíli. Jsme vám velmi vděční."

adra_7.png

adra_8.png

Renáta Chlebková

Převzato z newsletteru ze dne 24. 8. 2022


Aktuálně k 24. 4. 2022

Naši milí dárci a podporovatelé, 
dnes si připomínáme tři měsíce, kdy jsme začali pomáhat ukrajinským lidem

Protože jste se svým darem stali od počátku součástí naší společné pomoci, dovolujeme si vám poslat krátké shrnutí dosud uskutečněné pomoci. 

Díky vašim finančním a materiálním darům jsme mohli začít pomáhat lidem zasaženým konfliktem na Ukrajině v takovém rozsahu, který v historii organizace ADRA nepamatujeme. Ve veřejné sbírce SOS ADRA Ukrajina byla vybrána částka téměř 90 milionů korun – jedná se tak o naši druhou nejvyšší veřejnou sbírku po sbírce na tsunami. Poprvé se při mimořádné události v zahraničí zapojila do humanitární pomoci příchozím všechna dobrovolnická centra ADRA napříč republikou.  

Adra_4.png

Za každým uvedeným číslem se skrývá příběh člověka, kterému jsme díky podpoře dárců a dárkyň i nasazení našich týmů mohli pomoci. V mnoha případech jsme bez nadsázky zachránili lidem holý život, když je naše evakuační týmy dopravily z válečných zón do bezpečí. Ačkoli jsme zvyklí pomáhat při válečných konfliktech a přírodních katastrofách, invaze na Ukrajině nás velice zasáhla a zároveň je pro nás jako organizaci velkou výzvou. Vážím si práce a obětavosti všech našich zaměstnanců a zaměstnankyň i dobrovolníků, stejně jako obrovské vlny solidarity ze strany obyvatel České republiky,“ říká ředitel organizace ADRA Radomír Špinka. 

Ano - za každou naskladněnou, převezenou a vyloženou tunou potravin, vody, hygienických potřeb, spacáků, matrací jsme viděli jednotlivce, děti, rodiny, pro které to znamenalo více, než si my sami umíme představit. Celkově jsme materiální pomocí pomohli více jak 39 000 lidem. Radovali jsme se z každé sms zprávy o dalších z 2548 lidí přepravených do bezpečí

V našich srdcích i myslích jsme denně také se statečnými kolegy z ADRA Ukrajina, kteří bez potřebného odpočinku od počátku konfliktu neúnavně pracují, pomáhají lidem na různých místech Ukrajiny a často riskují svůj život. 

Adra_5.png

Dobrovolnická centra ADRA (DC) prakticky od prvních dnů koordinovala 2275 dobrovolníků a dobrovolnic na Krajských asistenčních centrech pomoci Ukrajině a dosud poskytla materiální i psychosociální pomoc 22 000 uprchlíkům.  

V posledních týdnech se naše DC zaměřují na dlouhodobé aktivity, směřující k integraci převážně žen a dětí do české společnosti: téměř 1400 nově příchozích se zapojilo do kurzů či dalších akcí pro rodiče a děti a celkem měly aktivity dobrovolnických center ADRA dopad na 56 000 osob.  

Firemní dárci také poskytli cennou lokální materiální pomoc v hodnotě 5 milionů korun.  

Pojďte minutu shlédnout krátké video Tři měsíce pomoci v číslech 

Vážíme si vaší pomoci, že jste toho s námi součástí. 
S díky za vás....
Renáta Chlebková

Převzato z newsletteru ze dne 24. 5. 2022


Aktuálně k 14. 4. 2022 

Krásné Velikonoce!
Ráda bych Vám připojila informace o pomoci lidem zasaženým konfliktem na Ukrajině, ať již u nás v ČR či na Ukrajině. Vážíme si, že jste toho s námi součástí. Humanitární organizace ADRA se od prvního dne zapojuje do pomoci lidem zasaženým konfliktem na Ukrajině. 

Díky spolupráci s ADRA Ukrajina víme, že kamionová pomoc je správně distribuována potřebným. Již 12 kamionů potravin, zdrav. materialu, hygieny pomáhá v náročných dnech lidem na Zakarpatí, kam se přesídlilo tisíce lidí z různých koutů Ukrajiny do bezpečí. Potraviny rozváží následně ADRA Ukrajina do bombových oblastí do krytů potřebným. 

Finanční dary česká ADRA zaslala ukrajinské Adře, která zakoupila minibusy, které slouží k evakuaci osob z nebezpečných oblastí. Počet evakuováných se blíží ke 400. Finance nyní opravdu zachraňují životy. 

Finačně jsme také podpořili moldavské urpchlické tábory, aby zde byla zajištěna potravinová pomoc a přikrývky. 

V České republice jsme díky dobrovolnickým centrům pomocí v krajských centrech pomoci pro uprchlíky, pomáháme s integrací v oblasti vzdělávání, mimoškolních aktivit. Na několik místech se podílíme na organizaci dětských skupin, konverzačních kurzů. Více o pomoci v ČR příchozím z Ukrajiny zde.

„Denně se setkávám s lidmi na Ukrajině, kteří kvůli válce zažili bolest a ztrátu. A je to díky vám, že tito lidé znovu získávají naději. Prosím, vydržte a podporujte je i nadále. Díky štědrosti dárců z České republiky a prostřednictvím našeho partnera ADRA ČR můžeme pravidelně zásobovat obyvatelstvo v oblastech konfliktu potravinovou pomocí a evakuovat lidi do bezpečí. Je to náš společný boj a před námi je toho ještě hodně. Nenechte se unavit, pokračujte prosím ve vaší pomoci a umožněte nám být zde až do konce.“

Toto nám napsal náš kolega Daniel Presecan, koordinátor humanitární pomoci, který v těchto dnech pomáhá přímo na Ukrajině. My se k jeho poděkování a prosbě přidáváme. 

Velikonoce jsou svátky radosti, víry a naděje. 
A právě v těchto těžkých dobách je naděje potřeba více než kdy jindy.
Mgr. Renáta Chlebková  

Převzato z newsletteru ze dne 14. 4. 2022

Adra_2.png


Hezký den,

velice ráda bych poděkovala dárcům Dobrého skutku za dobré skutky, které společně můžeme dělat potřebným zde v ČR či v oblasti Zakarpatí. Potvrzuji přijetí Vašeho štědrého daru na účet ADRY na pomoc Ukrajině. 

Dnes vyráží tým na další monitoring a posiluje i vybavením mobilní kancelář a samozřejmě pokračují závozy ve velkém, dokud je to možné. 
Děkujeme velice a jsme nadále propojení a ráda Vás budu informovat, jak Vaše pomoc pomáhá!

Jak vypadá v současnosti pomoc lidem na Ukrajině i příchozím? 

 • Pomáháme lidem přímo na Ukrajině V uplynulém týdnu jsme naše kolegy podpořili finančně a odeslali jsme hned po vypuknutí války cca 1,2 miliónu Kč a následně ve čtvrtek dalších 10 miliónu Kč. Tyto prostředky jsou použité na okamžitý nákup potřebných věcí jako je jídlo, voda, hygiena, ale také náklady spojené s evakuací interně na Ukrajině. Celkový pohled na dlouhodobou ukrajinskou pomoc i před válkou si můžete přečíst zde.
 • Jsme také v úzkém kontaktu s ADRA týmem v západní části Ukrajiny v Zakarpatí, kde se posunulo velké množství lidí s nadějí v brzké ukončení války a návraty do domovů. Dodáváme zde  kamionovou pomoc - potraviny, přikrývky, zdravotní materiál, hygienické potřeby - to, co je aktuálně vždy potřeba. 
 • Je velikou výhodou být součástí sítě ADRA International, která se svými pobočkami zapojuje do aktivní pomoci lidem v okolních zemích. V Polsku, na Slovensku, v Maďarsku, v Rumunsku i Moldavsku - tam všude jsou ADRA týmy, kteří se snaží postarat o ženy, děti a ty, kteří přicházejí nebo jen procházejí jejich zemí. 
 • Do pomoci jsme se zapojili také v naší zemi. Všichni jsme svědky toho, jak do naší zemí přicházejí desítky tisíc převážně žen a dětí. Naše vláda se snaží těmto lidem pomoci prostřednictvím Krajských asistenčních center a zde je právě prostor také i pro neziskové organizace. Díky dobrovolnickým centrům ADRA, které máme v naší zemi, se většina z nich zapojila do konkrétních forem pomoci. Vše je pro nás nové, a tak se naše zapojení nově vyvíjí. Někde pomáháme přímo v centrech, někde pomáhají s ubytováním, někde vaříme, poskytujeme materiální pomoc. Dá se očekávat, že naší pomoci bude více a více potřeba.
 • Celkově monitorujeme potřeby, které si žádá se stále měnící se situace a děláme vše v našich silách na ně reagovat. Pro aktuální dění sledujte prosím naše FB, IG, LI či webové stránky. 

Velice si vážíme vaší pomoci, že jste toho s námi součástí. 

Moc si vaší pomoci vážíme.
Mgr. Renáta Chlebková 
ADRA, o.p.s.

Zveřejněno z poděkování, které jsme obdrželi a z newsletteru z 9. 3. 2022

ADRA-UA.png

Fotogalerie

NAŠI PARTNEŘI

Transparentní účet: 5005005006/2010 + IBAN: CZ4420100000005005005006
Sbírkový účet: 5005005022/2010
Všeobecné obchodní podmínky, Prohlášení o ochraně osobních údajů dle GDPR
Tvorba webových stránek - Neternity.cz